Χώρος Διεξαγωγής Εκδήλωσης

Χώρος Διεξαγωγής Εκδήλωσης Αθήνας

Εδώ θα ανακοινωθούν οι πληροφορίες και οι οδηγίες για τη συμμετοχή και παρακολούθηση της εκδήλωσης διαδικτυακά.