Χώρος Διεξαγωγής Εκδήλωσης

Εκδήλωση Αθήνας 1-2 Απριλίου 2023

Εδώ θα ανακοινωθεί ο χώρος της εκδήλωσης, οι προδιαγραφές του (υλικοτεχνικός εξοπλισμός, διαστάσεις σκηνής, φωτογραφίες κλπ.) και οδηγίες πρόσβασης