Χώρος Διεξαγωγής Εκδήλωσης

Χώρος Διεξαγωγής Εκδήλωσης

Εδώ θα ανακοινωθεί ο χώρος της εκδήλωσης, οι προδιαγραφές του (υλικοτεχνικός εξοπλισμός, διαστάσεις σκηνής, φωτογραφίες κλπ.) και οδηγίες πρόσβασης