Δημήτριος Ι. Σωτηρόπουλος

Sotiropoulos

Σχετικά με μένα

Ο Δημήτριος Ι. Σωτηρόπουλος είναι Φυσικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και διδάκτωρ Φυσικών Επιστημών και Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας από το Παιδαγωγικό τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κυρίαρχο ρόλο κατέχει η διερεύνηση της -μαθησιακά ωφέλιμης- ενσωμάτωσης κάθε μορφής ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει διδάξει τα τελευταία χρόνια τα μαθήματα: «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» και «Καινοτόμες Διδακτικές Προσεγγίσεις και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση στην Πληροφορική».

Επίσης από τη θέση του εργαστηριακού συνεργάτη, έχει διδάξει το γνωστικό αντικείμενο της ψηφιακής εκπαιδευτικής τεχνολογίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος του Ε.Κ.Π.Α. και σε σπουδαστές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Επιπλέον επί σειρά ετών έχει διδάξει στο Μαράσλειο Διδασκαλείο μαθήματα σχετικά με την εκπαιδευτική τεχνολογία και τη Φυσική μέσα από το πείραμα.

Παράλληλα έχει διδάξει το γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια και τη μετά-δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση και τα γνωστικά αντικείμενα του κλάδου ΠΕ04 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, από το σχολικό έτος 1999-2000 μέχρι και το 2019-2020.

Έχει υπάρξει συντονιστής ομάδων εκπαιδευτικών στο αντικείμενο της ψηφιακής εκπαιδευτικής τεχνολογίας  σε ιδιωτικά σχολεία από το σχολικό έτος 2006 και έχει επίσης έντονα ασχοληθεί (και στα πλαίσια των διδακτικών υποχρεώσεών του) με την υλοποίηση του 1:1 iPad οικοσυστήματος στην μαθητική τάξη.

Στα πλαίσια του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς, λειτουργώντας ως μέντορας και συντονιστής ομάδων εκπαιδευτικών διαφόρων σχολικών μονάδων από όλη τη χώρα με σκοπό την εισαγωγή της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας σε αυτές.

Είναι επιμορφωτής εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες πρώτου και δευτέρου επιπέδου (από τη πρώτη πιλοτική φάση το έτος 2002) και έχει επίσης διδάξει στα ΠΑ.Κ.Ε. (Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης Επιμορφωτών) επιμορφώνοντας τα τελευταία δεκαοκτώ χρόνια εκατοντάδες εκπαιδευτικούς στα θέματα των ψηφιακών εκπαιδευτικών τεχνολογιών και της εφαρμογής τους στη τάξη. Δείτε εδώ την πλατφόρμα υποστήριξης και καθοδήγησης στη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων, που έχει δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας του ιδίου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Έχει παράλληλα συμμετοχή σε Ερευνητικά Ευρωπαϊκά προγράμματα και στην παραγωγή διαφόρων τίτλων εγκεκριμένου εκπαιδευτικού λογισμικού για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και είναι αξιολογητής εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού στα πλαίσια προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας.

Ενδιαφέρεται επίσης έντονα για την εκπαιδευτική ρομποτική και την μεθοδολογία STEaM διδάσκοντας σχετικά και έχοντας υποστηρίξει μαθητές και μαθήτριες  σε αγώνες και μαθητικές αγωνιστικές ολυμπιάδες κατά τα τελευταία δέκα χρόνια.

Ανήκει στη συγγραφική ομάδα του βιβλίου «Η Φυσική με Πειράματα» της πρώτης Γυμνασίου (2013) και έχει συμμετοχή σε διάφορες επιστημονικές δημοσιεύσεις (με αντικείμενο την ψηφιακή εκπαιδευτική τεχνολογία και τη διδακτική των φυσικών επιστημών) και έχει συγγράψει διάφορα άρθρα στο διαδίκτυο με θέμα την ψηφιακή εκπαιδευτική τεχνολογία και την χρήση της στη διδασκαλία.

e-mail: sotiropoulos@scienceview.gr