Πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις

Πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις

Η ανάρτηση των μουσικών συνθέσεων σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο γίνεται μόνο για ενημερωτικούς/εκπαιδευτικούς λόγους και για οποιαδήποτε αναδημοσίευση γίνει από τρίτους, οι διοργανωτές της δράσης δεν φέρουν καμία ευθύνη. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος, πέραν των διοργανωτών, θελήσει να χρησιμοποιήσει τις μουσικές συνθέσεις, θα πρέπει πρωτίστως να εξασφαλίσει την άδεια χρήσης τους επικοινωνώντας με τους δημιουργούς που αναγράφονται στο έγγραφο που συνοδεύει το μουσικό κομμάτι.