Πώς συμμετέχω;

Πώς συμμετέχω;

Ποιος μπορεί να συμμετέχει;

Η δράση απευθύνεται σε μαθητές της:

 • Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (12-16 ετών Α’ Γυμνασίου – B’ Λυκείου, χωρίς να αποκλείονται μεγαλύτεροι μαθητές),
 • Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (τάξεις: Δ’, Ε’, ΣΤ’, χωρίς να αποκλείονται μικρότεροι μαθητές).

Οι συμμετοχές διακρίνονται σε:

 • Συμμετοχές Δημοτικών
 • Συμμετοχές Γυμνασίων
 • Συμμετοχές Λυκείων

οι οποίες και αξιολογούνται χωριστά.

Συμβουλή

Υπεύθυνος για τη δράση πρέπει να είναι τουλάχιστον ένας εκπαιδευτικός αν και ενθαρρύνεται η συνεργασία εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα από εύρος γνωστικών αντικειμένων (π.χ. Φυσική, Βιολογία, Φιλολογία, Καλλιτεχνικά, Μουσική, Πληροφορική).

Πώς συμμετέχω;

Κάθε σχολείο έχει 2 επιλογές. Επιλέξτε αυτή που θέλετε και κάντε κλικ!

  • Συμμετοχές Δημοτικών: Σάββατο 30/3/2024, πρωί – μεσημέρι, αμέσως μετά θα ακολουθήσει η τελετή βράβευσης
  • Συμμετοχές Γυμνασίων: Σάββατο 30/3/2024, μεσημέρι – απόγευμα, θα ακολουθήσει η τελετή βράβευσης
  • Συμμετοχές Λυκείων: Κυριακή 31/3/2024, θα ακολουθήσει η τελετή βράβευσης

Πώς και πότε δηλώνω συμμετοχή;

 

Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός συμπληρώνει τη φόρμα εγγραφής που θα βρείτε εδώ.
Προθεσμία υποβολής: 21/1/2024

 

Συμβουλή

Η εγγραφή ενός σχολείου καλό είναι να έχει γίνει ως τα τέλη Οκτωβρίου 2023 ώστε οι εκπαιδευτικοί να έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να παρακολουθήσουν τα επιμορφωτικά εργαστήρια για την εφαρμογή της δράσης!

Παρέχεται υποστήριξη από τους διοργανωτές;

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, διοργανωτές και ειδικοί συνεργάτες (επιστημονικοί συνεργάτες καθώς και σκηνοθέτες/μουσικοί) παρακολουθούν την πορεία υλοποίησής της και παρέχουν υποστήριξη στους συμμετέχοντες με:

 • τη διοργάνωση 2 εργαστηρίων ενημέρωσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο (δυνατότητα και διαδικτυακής παρακολούθησής τους σε περίπτωση που διεξαχθούν δια ζώσης)
 • επισκέψεις στα σχολεία ή/και κατ’ ιδίαν διαδικτυακές συναντήσεις, όπου απαιτείται
 • δείγματα εφαρμογής της δράσης και σχετικό υλικό, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η υποστήριξη αφορά τόσο στο παιδαγωγικό κομμάτι της δράσης και του σεναρίου που θα αναπτυχθεί όσο και στο σκηνοθετικό/καλλιτεχνικό και σταματά 2 εβδομάδες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης / την ημερομηνία υποβολής των βιντεοσκοπημένων παραστάσεων.

Συμβουλή

Προτείνεται οι εκπαιδευτικοί, εντός Ιανουαρίου, να ενημερώσουν τους διοργανωτές για τις ημέρες και ώρες που δουλεύουν με τους μαθητές τους για τη δράση ώστε να προγραμματιστούν τυχόν επισκέψεις/διαδικτυακές συναντήσεις.

Ποια διαδικασία προτείνετε να ακολουθήσω;

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενσωματώσουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα αντίστοιχα μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος με τους ακόλουθους τρόπους:

 • υλοποίηση έργου
 • εκπαιδευτικοί όμιλοι που πραγματοποιούνται στο σχολείο τους (θεατρικό παιχνίδι, μουσική, κλπ.)
 • δημιουργία ανεξάρτητων ομάδων

 

Προτεινόμενα Βήματα:

 • Εγγραφή σχολείου στη δράση
 • Συγκρότηση ομάδας μαθητών
 • Συζήτηση και από κοινού επιλογή θέματος (πρέπει να προέρχεται από κάποιο πεδίο των θετικών επιστημών)
 • Συζήτηση και καταμερισμός ρόλων, αρμοδιοτήτων & δραστηριοτήτων
 • Συγκρότηση ομάδων εργασίας
 • Ενημέρωση διοργανωτών για μέρες & ώρες συναντήσεων της σχολικής ομάδας

Συμβουλή

Κάθε σχολείο μπορεί να αναλάβει και να υλοποιήσει κάποιες από (ή και όλες) τις παρακάτω δραστηριότητες (πάντα σε αντιστοιχία με τις δυνατότητες της κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας):

 • Ανάπτυξη, επεξεργασία και δραματοποίηση του σεναρίου
 • Επιλογή/παραγωγή βίντεο σχετικών με τη θεματολογία του σεναρίου
 • Επιλογή/σύνθεση και ζωντανή εκτέλεση της μουσικής επένδυσης της παράστασης
 • Σχεδιασμό και υλοποίηση σκηνικών και κοστουμιών
 • Δημιουργία χορογραφίας εάν κρίνεται απαραίτητο
 • Φώτα / ήχος
 • Προωθητικές ενέργειες παράστασης
 • Βιντεοσκόπηση θεατρικής παράστασης