Επιμορφωτικά Εργαστήρια Εκπαιδευτικών

Επιμορφωτικά Εργαστήρια Εκπαιδευτικών

Εδώ θα βρείτε το πρόγραμμα των εργαστηρίων που θα διοργανωθούν κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

Εδώ θα βρείτε τις παρουσιάσεις των εργαστηρίων που θα διοργανωθούν κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

Για υλικό προηγούμενων ετών επισκεφθείτε τη σελίδα «Προηγούμενες διοργανώσεις».

Εδώ θα βρείτε μαγνητοσκοπημένα τα εργαστήρια που θα διοργανωθούν κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

Για υλικό προηγούμενων ετών επισκεφθείτε τη σελίδα «Προηγούμενες διοργανώσεις».