Εγγραφές

Φόρμα Εγγραφής

Συμβουλή: Οι φόρμες εγγραφής καλό είναι να υποβάλλονται το συντομότερο δυνατό (π.χ. ως τέλη Νοεμβρίου) καθότι από Δεκέμβριο θα ξεκινήσουν τα επιμορφωτικά εργαστήρια για τους εκπαιδευτικούς.
Προθεσμία υποβολής: 21/1/2024

  Επωνυμία Σχολείου:

  Βαθμίδα Σχολείου:

  Τάξη / Τάξεις μαθητών:

  Δ/νση Σχολείου:

  Τηλέφωνο Σχολείου:

  Διεύθυνση Εκπαίδευσης Σχολείου:

  Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Σχολείου:

  Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οι:

  Τηλέφωνο/α επικοινωνίας:
  (Κατά προτίμηση κινητό/α)

  Email επικοινωνίας 1:

  (Παρακαλούμε όπως δηλώσετε το email που βλέπετε πιο συχνά καθότι η βασική επικοινωνία της δράσης γίνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)

  Email επικοινωνίας 2:

  Εκτιμώμενος αριθμός μαθητών:

  Τρόπος συμμετοχής: