Χώρος Διεξαγωγής Εκδήλωσης

Εκδήλωση Αθήνας 30-31 Μαρτίου 2024

Εδώ θα ανακοινωθεί ο χώρος της εκδήλωσης, οι προδιαγραφές του (υλικοτεχνικός εξοπλισμός, διαστάσεις σκηνής, φωτογραφίες κλπ.) και οδηγίες πρόσβασης