Μαρία Ποθητού

Photo_Pothitou

Contact me

Your Email (required)

Your Message

Σχετικά με μένα

Η κ. Μαρία Ποθητού είναι αριστούχος απόφοιτος του Μεταπτυχιακού  Προγράμματος Σπουδών: Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου με Κατεύθυνση τις Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου  Αθηνών και πτυχιούχος του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Τα επιστημονικά της ενδιαφέρονται άπτονται των περιοχών της Πληροφορικής, των Παιδαγωγικών Επιστημών και των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. Είναι μέλος ερευνητικών ομάδων σε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα.

Στοιχεία επικοινωνίας: e- mail: mariapothitou@hotmail.com