Μαρία Ανυφαντή

Photo_Anyfanti

Contact me

Your Email (required)

Your Message

Σχετικά με μένα

Η κ. Μαρία Ανυφαντή είναι Υποψήφια Διδάκτορας στο ΦΠΨ με  θεματική: Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας  σε  Λυκειακές τάξεις μικτής ικανότητας. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας (κατεύθυνση Παιδαγωγικής) του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: Θεωρία  Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου, Κατεύθυνση: Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία του ΦΠΨ του ΕΚΠΑ.  Έχει παρουσιάσει και δημοσιεύσει εργασίες σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά σχετικά με τη Διδακτική φιλολογικών μαθημάτων και θέματα Παιδαγωγικής επιστήμης.  Είναι κάτοχος του Certificate of Proficiency in English -University of Michigan Language Institute και εξειδίκευσης Ειδικής Αγωγής. Εργάζεται σε Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης.

Στοιχεία επικοινωνίας: e- mail: maryan0902@gmail.com