Γιώργος Τριανταφύλλου

fga

Σχετικά με μένα

Ο κ. Γιώργος Τριανταφύλλου δραστηριοποιείται στον τομέα της Διαχείρισης και Συντονισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά στο πεδίο της εκπαίδευσης, με πολυετή εργασιακή εμπειρία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα έχει εργαστεί ως Υπεύθυνος Διαχείρισης Προγραμμάτων στον ευρωπαϊκό οργανισμό Lifelong Learning Platform με έδρα στις Βρυξέλλες για δύο χρόνια. Εκεί μετείχε ενεργά στη διαχείριση, στο συντονισμό και στην υλοποίηση όλων των προγραμμάτων στα οποία συμμετείχε ο οργανισμός καθώς επίσης και στην προετοιμασία νέων προτάσεων για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, κυρίως μέσω κονδυλίων του Erasmus+, του Horizon 2020 κ.α. Επίσης έχει σημαντική εμπειρία στη διοργάνωση μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεων και συνεδρίων (LLL-AGORA, η ετήσια LLLWeek στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κ.α.)  καθώς και στην ανάπτυξη και στο σχεδιασμό εκδόσεων, μελετών και υλικών επικοινωνίας και προώθησης. Ακόμη, έχει εργαστεί στο πανευρωπαϊκό δίκτυο ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης EURASHE στις Βρυξέλλες, όντας υπεύθυνος για την ανάπτυξη πλατφόρμας βέλτιστων πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο που αφορούν στην ποιότητα και στην πρόσβαση στην ανώτατη επαγγελματική εκπαίδευση. Είναι απόφοιτος του τμήματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου κι έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό επιμορφωτικών σεμιναρίων κι εκπαιδεύσεων στη διαχείριση πολιτιστικών κι εκπαιδευτικών έργων, στην επικοινωνία, στις διεθνείς σχέσεις, στη λειτουργία και πολιτική της Ε.Ε.,  στην ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση και σε μεθόδους ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων. Από το Νοέμβριο του 2017 εργάζεται στη Science View όπου τα κύρια καθήκοντά του αφορούν στη διαχείριση, στο συντονισμό και στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων καθώς και στη σύνταξη και υποβολή νέων προτάσεων έργων.

e-mail: triantafyllou@scienceview.gr