Γεωργακοπούλου Ελένη

Photo_Georgak

Contact me

Your Email (required)

Your Message

Σχετικά με μένα

Η κ. Έλενα Γεωργακοπούλου είναι υποψήφια Διδάκτωρ του Τομέα Παιδαγωγικής στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) με γνωστικό αντικείμενο «Σημειωτικά Συστήματα και Γνωστική Νοηματοδότηση του μαθητή». Είναι Υπότροφος του ΙΚΥ (Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» – 2ος Κύκλος, σύμφωνα με την απόφαση της 31ης / 22-8-2018 Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ) και η υλοποίηση της διδακτορικής διατριβής συγχρηματοδοτείται μέσω της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης», 2014-2020. Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στους γνωστικούς μηχανισμούς οικοδόμησης της γνώσης από τους μαθητές, στη συγκρότηση γνωστικών πεδίων και στο ρόλο των πολλαπλών Σημειωτικών Συστημάτων στη μάθηση. Αριστούχος Απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας (Ειδίκευση Κλασικής Φιλολογίας) και  του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου, Κατεύθυνση: Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου  Αθηνών. Αποτελεί μέλος ερευνητικών ομάδων σε πολλά Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα (Creations, Μαθητικό Κοινοβούλιο Επιστήμης, Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσω Θεάτρου). Έχει παρουσιάσει επιστημονικά άρθρα σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά με αντικείμενο τις Παιδαγωγικές Επιστήμες, τη Διδακτική και τις Εκπαιδευτικές Πρακτικές, ενώ έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια και θερινά σχολεία με θέμα τις Διδακτικές και Παιδαγωγικές Επιστήμες.

Στοιχεία επικοινωνίας: e- mail: elgeorgakop@hotmail.com