Συμμετέχοντες 2023-2024

Συμμετέχοντες 2023-2024

Οι συμμετοχές ενημερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης.

Εκδήλωση Αθήνας

Δημοτικά:

Γυμνάσια:

Λύκεια:

Συμμετοχή με βιντεοσκοπημένη παράσταση

Δημοτικά:

Γυμνάσια:

Λύκεια: