Συμμετέχοντες 2022-2023

Συμμετέχοντες 2022-2023

Οι συμμετοχές ενημερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης.

Εκδήλωση Αθήνας

Δημοτικά:

 

Γυμνάσια:

 

Λύκεια:

Συμμετοχή με βιντεοσκοπημένη παράσταση

Δημοτικά:

 

Γυμνάσια:

 

Λύκεια: