Εκδήλωση Αθήνας

Συμμετοχή στην εκδήλωση της Αθήνας

Εκδήλωση Αθήνας 30-31 Μαρτίου 2024

Τα σχολεία που θα επιλέξουν αυτόν τον τρόπο συμμετοχής θα παρουσιάσουν ζωντανά τις παραστάσεις τους κατά τη διάρκεια 2 ημερών και συγκεκριμένα:

 • Δημοτικά: Σάββατο 30 Μαρτίου 2024, πρωί – μεσημέρι, η τελετή βράβευσης θα ακολουθήσει αμέσως μετά
 • Γυμνάσια: Σάββατο 30 Μαρτίου 2024, μεσημέρι – απόγευμα, η τελετή βράβευσης θα ακολουθήσει αμέσως μετά
 • Λύκεια: Κυριακή 31 Μαρτίου 2024, η τελετή βράβευσης θα ακολουθήσει αμέσως μετά

Οι ακριβείς ώρες θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των σχολείων που θα πάρουν μέρος.

Κατόπιν συνεννόησης με τους διοργανωτές και τους υπεύθυνους του χώρου όσα σχολεία το επιθυμούν θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την τελική τους πρόβα στο χώρο της εκδήλωσης στις 28/3 και 29/3/2024.

Ο αριθμός των ατόμων που θα μπορούν να παρακολουθήσουν κάθε παράσταση (γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές κλπ) θα εξαρτηθεί από τους ισχύοντες περιορισμούς κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της.

 

Κανονισμοί

 • Το θέμα της παράστασης πρέπει να προέρχεται από κάποιο πεδίο των θετικών επιστημών και μόνο
 • Η διάρκεια κάθε παράστασης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 20 λεπτά αυστηρά. Σε διαφορετική περίπτωση οι παραστάσεις θα αξιολογούνται αναλόγως
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (12-16 ετών Α’ Γυμνασίου – B’ Λυκείου, χωρίς να αποκλείονται μεγαλύτεροι μαθητές) και μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (τάξεις: Δ’, Ε’, ΣΤ’, χωρίς να αποκλείονται και μικρότεροι μαθητές)
 • Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς τον αριθμό των μαθητών που θα συμμετέχουν στη δράση καθ’ όλη τη χρονιά.
 • Επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ σχολείων της ίδιας βαθμίδας τα οποία μπορούν να συμμετέχουν με μια κοινή θεατρική παράσταση
 • Επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ σχολείων διαφορετικής βαθμίδας. Η βαθμίδα στην οποία θα συμμετάσχουν οι συνεργασίες αυτές θα εξαρτηθεί από το σχολείο που θα έχει τη βασική ευθύνη αλλά και τη μεγαλύτερη συμμετοχή κατά την επιλογή του θέματος, την ανάπτυξη του σεναρίου και τη σκηνική παρουσίαση.
 • Υπεύθυνος για τη δράση πρέπει να είναι τουλάχιστον ένας εκπαιδευτικός αν και ενθαρρύνεται η συνεργασία εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα από εύρος γνωστικών αντικειμένων (π.χ. Μαθηματικά, Φυσική, Βιολογία, Φιλολογία, Καλλιτεχνικά, Μουσική, Πληροφορική)
 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σε περίπτωση που κάποιο σχολείο χρησιμοποιήσει στην παράστασή του οπτικοακουστικό υλικό από το διαδίκτυο, και ιδίως μουσική, θα πρέπει να ελέγξει την άδεια χρήσης του. Διαφορετικά υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί θέμα με το live streaming της εκδήλωσης.

Τέλος να διευκρινίσουμε ό,τι η τελική εκδήλωση θα βιντεοσκοπηθεί. Φωτογραφικό και βιντεοσκοπημένο υλικό καθώς και οι ίδιες οι παραστάσεις θα ανέβουν στο διαδίκτυο. Πριν τη διεξαγωγή της εκδήλωσης, θα αποσταλεί σε όλα τα σχολεία ειδικό έντυπο συγκατάθεσης το οποίo  θα πρέπει να υπογράψουν οι κηδεμόνες των μαθητών που θα συμμετάσχουν. Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν εξασφαλίσει τη σχετική άδεια των γονέων, οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη.

Πρόταση

Μπορείτε να εντάξετε διαδραστικά στοιχεία στην παράστασή σας (στο σενάριο, στη σκηνοθεσία, στη μουσική) τα οποία θα την κάνουν πιο άμεση κι επικοινωνιακή, κερδίζοντας το ενδιαφέρον του κοινού με την ενεργή συμμετοχή του!

Απαραίτητα έγγραφα για τη συμμετοχή στη δράση

Έγγραφο
Περιγραφή
Ημ/νια υποβολής
Φόρμα Συμμετοχής Περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για την παράστασή σας απαραίτητες για την ομαλή και άρτια διοργάνωση της δράσης 11/3
Σενάριο Το σενάριο της παράστασής σας (σε word ή pdf) το οποίο θα πρέπει να αναφέρει το/τους συγγραφέα/εις και το email τους 11/3
Αναφορά ενεργειών προώθησης Πληροφορίες για την αξιολόγηση της διάδοσης & προώθησης της δράσης 11/3
Άδειες βιντεοσκόπησης Άδειες που πρέπει να υπογράψουν οι κηδεμόνες για την βιντεοσκόπηση της θεατρικής παράστασης Στην εκδήλωση

 

Έγγραφα ανατροφοδότησης & αξιολόγησης

Έγγραφο
Περιγραφή
Χρόνος συμπλήρωσης
Ερωτηματολόγιο μαθητών Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Το ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώνεται από τους μαθητές και αποτελεί το εργαλείο που μας επιτρέπει να διερευνήσουμε αν μέσω της συμμετοχής τους στη δράση αυξάνεται το ενδιαφέρον τους να ασχοληθούν με τις θετικές επιστήμες 2 φορές

1η: Με τη συγκρότηση της ομάδας των μαθητών

2η: Στο τέλος της δράσης

Ερωτηματολόγιο μαθητών Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Το ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώνεται από τους μαθητές και αποτελεί το εργαλείο που μας επιτρέπει να διερευνήσουμε αν μέσω της συμμετοχής τους στη δράση αυξάνεται το ενδιαφέρον τους να ασχοληθούν με τις θετικές επιστήμες 2 φορές

1η: Με τη συγκρότηση της ομάδας των μαθητών

2η: Στο τέλος της δράσης

Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών Το ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό. Στόχο έχει να εντοπίσει τα σημεία στα οποία χρειάζεται υποστήριξη ο εκπαιδευτικός 2 φορές

1η: Λίγο πριν την έναρξη των εργασιών σας

2η: Στο τέλος της δράσης

Φόρμα Παρατήρησης εκπαιδευτικών Πρόκειται για μια αποτύπωση της εμπειρίας σας από την πρώτη στιγμή στην οποία καταγράφετε πώς η δραστηριότητα εφαρμόζεται στο σχολείο σας, τι συμβαίνει κατά τη διάρκειά της και περιγράφετε τις δικές σας αντιδράσεις και συναισθήματα καθώς και πώς οι μαθητές σας αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα 2 ή και περισσότερες φορές

1η: Με τη συγκρότηση της ομάδας μαθητών & την έναρξη των εργασιών σας

2η: στη μέση της προγραμματισμένης περιόδου ή όποτε το κρίνετε σκόπιμο κατά τη διάρκεια της δράσης

3η: Στο τέλος της δράσης

Ερωτηματολόγιο μαθητών αξιολόγησης εκδήλωσης Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της εκδήλωσης με στόχο τη βελτίωση της (συμπληρώνεται από τους μαθητές των σχολείων που συμμετείχαν στην εκδήλωση) 21/4

 

Αρχεία για τη δημιουργία ανοιχτού εκπαιδευτικού υλικού

Σας βοήθησε το υλικό που βρήκατε στο site μας; Αν ναι μπορείτε να συμβάλετε κι εσείς!

Αρχεία
Περιγραφή
Ημ/νια υποβολής
Μουσική σύνθεση Ηχητικά κομμάτια και παρτιτούρες πρωτότυπης μουσικής σύνθεσης (εάν αναπτυχθεί) 11/3
Άδεια χρήσης σεναρίου Άδεια ανάρτησης των σεναρίων στο διαδίκτυο για εκπαιδευτικούς λόγους 11/3
Άδεια χρήσης μουσικής σύνθεσης Άδεια ανάρτησης πρωτότυπων μουσικών συνθέσεων (εάν αναπτυχθούν) στο διαδίκτυο για εκπαιδευτικούς λόγους 11/3

Επιβράβευση σχολικών ομάδων

Τα βραβεία που θα απονεμηθούν στην εκδήλωση για κάθε κατηγορία σχολείων (Δημοτικά – Γυμνάσια – Λύκεια) είναι:

 • Συνολικής παρουσίασης
 • Σεναρίου
 • Σκηνοθεσίας
 • Μουσικής επένδυσης
 • Σκηνικών και κοστουμιών
 • Χορογραφίας
 • Χιουμοριστικής Εισαγωγής
 • Διάδοσης και προώθησης
 • Συμμετοχής στη δράση

Διευκρινίζεται ότι, σε επίπεδο βραβείων, κάθε κατηγορία είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες δύο. Οι βραβεύσεις θα πραγματοποιούνται μετά το τέλος της παρουσίασης κάθε κατηγορίας συμμετοχών.

Κριτήρια Βραβείων:

 • Συνολικής παρουσίασης

Το βραβείο αυτό απονέμεται στο σχολείο που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη αξιολόγηση από το άθροισμα των βαθμολογιών στις κατηγορίες: σενάριο, σκηνοθεσία, μουσική, σκηνικά και κοστούμια, χορογραφία.

 • Σεναρίου

Τα επιμέρους κριτήρια με βάση τα οποία απονέμεται το εν λόγω βραβείο είναι η αξιολόγηση του πρωτότυπου σεναρίου ή της διασκευής ενός σεναρίου και η συσχέτιση αυτού με επιστημονικές έννοιες.

 • Σκηνοθεσίας

Για το βραβείο αυτό θα αξιολογηθούν η διανομή / απόδοση ρόλων, η σκηνική απόδοση (χρήση βίντεο και  σχεδιασμός του φωτισμού) και η εν γένει σκηνοθετική προσέγγιση της παράστασης.

 • Μουσικής επένδυσης

Για  αυτό το βραβείο συνυπολογίζονται η  πρωτοτυπία της μαθητικής σύνθεσης, η ευρηματικότητα  επιλογής  & η συσχέτιση με το σενάριο, η συσχέτιση με επιστημονικές έννοιες και η ζωντανή εκτέλεση.

 • Σκηνικών και κοστουμιών

Εδώ αξιολογούνται η δημιουργικότητα, η συσχέτιση με το σενάριο και με τις επιστημονικές έννοιες.

 • Χορογραφίας

Το βραβείο αυτό απονέμεται κατόπιν αξιολόγησης της εκτέλεσης μιας  χορογραφίας,  της συσχέτισής της με το σενάριο και τις επιστημονικές έννοιες.

 • Χιουμοριστικής Εισαγωγής

Το βραβείο αυτό απονέμεται κατόπιν αξιολόγησης της παρουσίασης μιας εισαγωγής πριν την παράσταση η οποία πρέπει να έχει χιουμοριστικά στοιχεία και να λειτουργεί ως ένα εισαγωγικό δρώμενο για την παράσταση της μαθητικής ομάδας η οποία θα ακολουθήσει.

 • Διάδοσης και προώθησης

Το βραβείο αυτό απονέμεται κατόπιν αξιολόγησης ενός συνόλου ενεργειών για τη διάδοση και προώθηση της δράσης, όπως είναι η δημιουργία προωθητικού υλικού (αφίσας), η αξιοποίηση των social media για την προώθηση της παράστασης (δημιουργία ειδικής σελίδας στο Facebook & αριθμός των «like»), η εύρεση υποστηρικτών από την τοπική κοινωνία καθώς και οποιαδήποτε άλλη προωθητική ενέργεια. Όλα αυτά θα πρέπει να υποβληθούν και εγγράφως σε ειδική φόρμα που θα αποστείλουν οι διοργανωτές.

 • Συμμετοχής στη δράση

Το βραβείο αυτό απονέμεται στο σχολείο που θα συγκεντρώσει τα περισσότερα βραβεία και την υψηλότερη αξιολόγηση από το άθροισμα των κατηγοριών: σενάριο, σκηνοθεσία, μουσική, σκηνικά και κοστούμια, χορογραφία, διάδοση και προώθηση.

Διαδικασία Αξιολόγησης Θεατρικών Παραστάσεων

Η αξιολόγηση των θεατρικών παραστάσεων πραγματοποιείται από ανεξάρτητη επιτροπή που θα αποτελείται από ειδικούς στο χώρο της εκπαίδευσης και της τέχνης. Η αξιολόγηση χωρίζεται σε 3 μέρη:

 • Αξιολόγηση Δημοτικών
 • Αξιολόγηση Γυμνασίων
 • Αξιολόγηση Λυκείων