Βιντεοσκοπημένη παράσταση

Συμμετοχή με βιντεοσκοπημένη παράσταση

Συμμετοχή με βιντεοσκοπημένη παράσταση  – 7 Μαρτίου 2021

Όσα σχολεία δεν έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στην εκδήλωση της Αθήνας μπορούν να συμμετέχουν ανεβάζοντας την παράσταση σε χώρο της επιλογής τους, να τη βιντεοσκοπήσουν και να την αποστείλουν στους διοργανωτές ως την Κυριακή 7/3/2021.

Όλες οι βιντεοσκοπημένες παραστάσεις θα προβληθούν και στην εκδήλωση της Αθήνας, ενώ θα αναρτηθούν και στο διαδίκτυο. Γι’ αυτό το λόγο, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ειδικού εντύπου συγκατάθεσης το οποίο θα πρέπει να υπογράψουν οι κηδεμόνες των μαθητών που θα συμμετάσχουν. Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν εξασφαλίσει τη σχετική άδεια των γονέων, οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη.

Κανονισμοί

 • Το θέμα της παράστασης πρέπει να προέρχεται από κάποιο πεδίο των θετικών επιστημών και μόνο
 • Η διάρκεια κάθε παράστασης δεν θα πρέπει να ξεπερνά αυστηρά τα 20 λεπτά. Σε διαφορετική περίπτωση οι παραστάσεις θα αξιολογούνται αναλόγως.
 • Δεν επιτρέπονται εξωτερικά γυρίσματα παρά μόνο αν αυτά έχουν πρωτίστως βιντεοσκοπηθεί και εντάσσονται στην παράσταση ως μέρος του σκηνικού αυτής (προβολή βίντεο εντός της θεατρικής παράστασης). Οτιδήποτε διαφορετικό (ταινίες μικρού μήκους / ντοκιμαντέρ) δεν θα αξιολογείται και θα προβάλλεται μόνο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εφόσον υπάρχει χρόνος στο πρόγραμμα.
 • Στην αρχή του κάθε βίντεο πρέπει να αναγράφεται εμφανώς το όνομα του σχολείου και ο τίτλος της παράστασης (ο χρόνος προβολής τίτλου έναρξης δεν υπολογίζεται στον 20λεπτο περιορισμό).
 • Στο τέλος του κάθε βίντεο πρέπει να αναγράφονται εμφανώς όλοι οι συντελεστές (ο χρόνος προβολής τίτλων τέλους δεν υπολογίζεται στον 20λεπτο περιορισμό).
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (12-16 ετών Α’ Γυμνασίου – B’ Λυκείου, χωρίς να αποκλείονται μεγαλύτεροι μαθητές) και μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (τάξεις: Δ’, Ε’, ΣΤ’).
 • Επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ σχολείων της ίδιας βαθμίδας τα οποία μπορούν να συμμετέχουν με μια κοινή θεατρική παράσταση
 • Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς τον αριθμό των μαθητών που θα συμμετέχουν από κάθε σχολείο.
 • Υπεύθυνος για τη δράση πρέπει να είναι τουλάχιστον ένας εκπαιδευτικός αν και ενθαρρύνεται η συνεργασία εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα από εύρος γνωστικών αντικειμένων (π.χ. Φυσική, Βιολογία, Φιλολογία, Καλλιτεχνικά, Μουσική, Πληροφορική)
 • Σε περίπτωση που κάποιο σχολείο χρησιμοποιήσει στην παράστασή του οπτικοακουστικό υλικό από το διαδίκτυο, θα πρέπει να ελέγξει την άδεια χρήσης του.

Απαραίτητα έγγραφα για τη συμμετοχή στη δράση

Έγγραφο
Περιγραφή
Ημ/νια υποβολής
Φόρμα Συμμετοχής Περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για την παράστασή σας απαραίτητες για την ομαλή και άρτια διοργάνωση της δράσης 7/3
Σενάριο Το σενάριο της παράστασής σας (σε word ή pdf) το οποίο θα πρέπει να αναφέρει το/τους συγγραφέα/εις και το email τους 7/3
Αναφορά ενεργειών προώθησης Πληροφορίες για την αξιολόγηση της διάδοσης & προώθησης της δράσης 7/3
Άδειες βιντεοσκόπησης Άδειες που πρέπει να υπογράψουν οι κηδεμόνες για την βιντεοσκόπηση της θεατρικής παράστασης 7/3

 

Έγγραφα ανατροφοδότησης & αξιολόγησης

Έγγραφο
Περιγραφή
Χρόνος Συμπλήρωσης
Ερωτηματολόγιο μαθητών Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Το ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώνεται από τους μαθητές και αποτελεί το εργαλείο που μας επιτρέπει να διερευνήσουμε αν μέσω της συμμετοχής τους στη δράση αυξάνεται το ενδιαφέρον τους να ασχοληθούν με τις θετικές επιστήμες 2 φορές

1η: Με τη συγκρότηση της ομάδας των μαθητών

2η: Στο τέλος της δράσης

Ερωτηματολόγιο μαθητών Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Το ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώνεται από τους μαθητές και αποτελεί το εργαλείο που μας επιτρέπει να διερευνήσουμε αν μέσω της συμμετοχής τους στη δράση αυξάνεται το ενδιαφέρον τους να ασχοληθούν με τις θετικές επιστήμες 2 φορές

1η: Με τη συγκρότηση της ομάδας των μαθητών

2η: Στο τέλος της δράσης

Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών Το ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό. Στόχο έχει να εντοπίσει τα σημεία στα οποία χρειάζεται υποστήριξη ο εκπαιδευτικός 2 φορές

1η: Λίγο πριν την έναρξη των εργασιών σας

2η: Στο τέλος της δράσης

Φόρμα Παρατήρησης εκπαιδευτικών Πρόκειται για μια αποτύπωση της εμπειρίας σας από την πρώτη στιγμή στην οποία καταγράφετε πώς η δραστηριότητα εφαρμόζεται στο σχολείο σας, τι συμβαίνει κατά τη διάρκειά της και περιγράφετε τις δικές σας αντιδράσεις και συναισθήματα καθώς και πώς οι μαθητές σας αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα 2 ή και περισσότερες φορές

1η: Με τη συγκρότηση της ομάδας μαθητών & την έναρξη των εργασιών σας

2η: στη μέση της προγραμματισμένης περιόδου ή όποτε το κρίνετε σκόπιμο κατά τη διάρκεια της δράσης

3η: Στο τέλος της δράσης

Αρχεία για τη δημιουργία ανοιχτού εκπαιδευτικού υλικού

Σας βοήθησε το υλικό που βρήκατε στο site μας; Αν ναι μπορείτε να συμβάλετε κι εσείς!

Αρχεία
Περιγραφή
Ημ/νια υποβολής
Μουσική σύνθεση Ηχητικά κομμάτια και παρτιτούρες πρωτότυπης μουσικής σύνθεσης (εάν αναπτυχθεί) 7/3
Άδεια χρήσης σεναρίου Άδεια ανάρτησης των σεναρίων στο διαδίκτυο για εκπαιδευτικούς λόγους 7/3
Άδεια χρήσης μουσικής σύνθεσης Άδεια ανάρτησης πρωτότυπων μουσικών συνθέσεων (εάν αναπτυχθούν) στο διαδίκτυο για εκπαιδευτικούς λόγους 7/3

Βραβεία – Διακρίσεις

Τα βραβεία που θα απονεμηθούν για κάθε κατηγορία σχολείων (Δημοτικά – Γυμνάσια – Λύκεια) είναι:

 • Συνολικής παρουσίασης
 • Σεναρίου
 • Σκηνοθεσίας
 • Μουσικής επένδυσης
 • Σκηνικών και κοστουμιών
 • Χορογραφίας
 • Διάδοσης και προώθησης
 • Συμμετοχής στη δράση

Διευκρινίζεται ό,τι, σε επίπεδο βραβείων, κάθε κατηγορία σχολείων είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες δύο.

Τα αποτελέσματα για τις βιντεοσκοπημένες παραστάσεις θα δημοσιευθούν διαδικτυακά πριν  τη διεξαγωγή της εκδήλωσης στην Αθήνα ώστε, αν κάποιο σχολείο που βραβεύτηκε το επιθυμεί, να στείλει εκπρόσωπο στην εκδήλωση για την παραλαβή του βραβείου.

Κριτήρια Βραβείων:

 • Συνολικής παρουσίασης

Το βραβείο αυτό απονέμεται στο σχολείο που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη αξιολόγηση από το άθροισμα των βαθμολογιών στις κατηγορίες: σενάριο, σκηνοθεσία, μουσική, σκηνικά και κοστούμια, χορογραφία.

 • Σεναρίου

Τα επιμέρους κριτήρια με βάση τα οποία απονέμεται το εν λόγω βραβείο είναι η αξιολόγηση του πρωτότυπου σεναρίου ή της διασκευής ενός σεναρίου και η συσχέτιση αυτού με επιστημονικές έννοιες.

 • Σκηνοθεσίας

Για το βραβείο αυτό θα αξιολογηθούν η διανομή / απόδοση ρόλων, η σκηνική απόδοση (χρήση βίντεο και  σχεδιασμός του φωτισμού) και η εν γένει σκηνοθετική προσέγγιση της παράστασης.

 • Μουσικής επένδυσης

Για  αυτό το βραβείο συνυπολογίζονται η  πρωτοτυπία της μαθητικής σύνθεσης η ευρηματικότητα  επιλογής  & η συσχέτιση με το σενάριο, η συσχέτιση με επιστημονικές έννοιες και η ζωντανή εκτέλεση.

 • Σκηνικών και κοστουμιών

Εδώ αξιολογούνται η δημιουργικότητα, η συσχέτιση με το σενάριο και με τις επιστημονικές έννοιες.

 • Χορογραφίας

Το βραβείο αυτό απονέμεται κατόπιν αξιολόγησης της εκτέλεσης μιας   χορογραφίας, της συσχέτισής της με το σενάριο και τις επιστημονικές έννοιες.

 • Διάδοσης και προώθησης

Το βραβείο αυτό απονέμεται κατόπιν αξιολόγησης ενός συνόλου ενεργειών για τη διάδοση και προώθηση της δράσης, όπως είναι η δημιουργία προωθητικού υλικού (αφίσας), η αξιοποίηση των social media για την προώθηση της παράστασης (δημιουργία ειδικής σελίδας στο Facebook & αριθμός των «like»), η εύρεση υποστηρικτών από την τοπική κοινωνία καθώς και οποιαδήποτε άλλη προωθητική ενέργεια. Όλα αυτά θα πρέπει να υποβληθούν και εγγράφως σε ειδική φόρμα που θα αποστείλουν οι διοργανωτές.

 • Συμμετοχής στη δράση

Το βραβείο αυτό απονέμεται στο σχολείο που θα συγκεντρώσει τα περισσότερα βραβεία και την υψηλότερη αξιολόγηση από το άθροισμα των κατηγοριών: σενάριο, σκηνοθεσία, μουσική, σκηνικά και κοστούμια, χορογραφία, διάδοση και προώθηση.

Διαδικασία Αξιολόγησης Βιντεοσκοπημένων Θεατρικών Παραστάσεων

​ Στην αξιολόγηση των βιντεοσκοπημένων παραστάσεων συμμετέχουν ειδικοί των διοργανωτών και εκπρόσωποι των σχολείων που συμμετέχουν. Κάθε σχολείο θα πρέπει να δηλώσει  στη φόρμα συμμετοχής τα ονόματα αυτών που θα συμμετέχουν από μεριάς τους στη διαδικασία αξιολόγησης (ένας εκπαιδευτικός κι ένας μαθητής).

Στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος και της ανάδειξης των βραβευθέντων τα μέλη της επιτροπής συμμετέχουν με τα ακόλουθα ποσοστά:

 • Ειδικοί διοργανωτών: 50%
 • Εκπρόσωποι σχολείων: 50%

Τα μέλη της επιτροπής θα πρέπει να δουν όλες τις συμμετοχές με βίντεο, οι οποίες θα ανέβουν σε ειδικό διαδικτυακό χώρο από τους διοργανωτές, να τις αξιολογήσουν στις φόρμες που θα τους παρέχουν οι τελευταίοι και να τις στείλουν πίσω μέσω email μέχρι την ημερομηνία που θα τους έχει υποδειχθεί από τη διοργάνωση. Εκπρόθεσμες φόρμες αξιολόγησης δεν θα γίνονται δεκτές.

Διευκρινίζεται ότι τα αποτελέσματα των βαθμολογιών υπολογίζονται με βάση το μέσο όρο όσων κριτών παρέδωσαν τη σχετική φόρμα αξιολόγησης.