Βιντεοσκοπημένη παράσταση

Συμμετοχή με βιντεοσκοπημένη παράσταση

Συμμετοχή με βιντεοσκοπημένη παράσταση  – 24 Φεβρουαρίου 2019

Όσα σχολεία δεν έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν σε μια από τις δύο εκδηλώσεις μπορούν να συμμετέχουν ανεβάζοντας την παράσταση σε χώρο της επιλογής τους, να τη βιντεοσκοπήσουν και να την αποστείλουν στους διοργανωτές ως την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019.

Όλες οι βιντεοσκοπημένες παραστάσεις θα προβληθούν και στις 2 εκδηλώσεις εκτός κι αν ο αριθμός των συμμετοχών (δια ζώσης & βίντεο) υπερβαίνει κατά πολύ τον διαθέσιμο χρόνο, οπότε και θα μοιραστούν στις 2 εκδηλώσεις.

Όλες οι βιντεοσκοπημένες παραστάσεις θα ανέβουν στο διαδίκτυο. Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση συμπλήρωση ειδικού εντύπου συγκατάθεσης το οποίο θα πρέπει να υπογράψουν οι κηδεμόνες των μαθητών που θα συμμετάσχουν. Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν εξασφαλίσει τη σχετική άδεια των γονέων, οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη.

Κανονισμοί

 • Το θέμα της παράστασης πρέπει να προέρχεται από κάποιο πεδίο των θετικών επιστημών και μόνο
 • Η διάρκεια κάθε παράστασης δεν θα πρέπει να ξεπερνά αυστηρά τα 20 λεπτά. Σε διαφορετική περίπτωση τα σχολεία θα χάνουν βαθμούς κατά την αξιολόγηση
 • Δεν επιτρέπονται εξωτερικά γυρίσματα παρά μόνο αν αυτά έχουν πρωτίστως βιντεοσκοπηθεί και εντάσσονται στην παράσταση ως μέρος του σκηνικού αυτής (προβολή βίντεο εντός της θεατρικής παράστασης). Οτιδήποτε διαφορετικό (ταινίες μικρού μήκους / ντοκιμαντέρ) θα προβάλλεται κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων εκτός διαγωνιστικού μέρους και μόνο εφόσον υπάρχει χρόνος στο πρόγραμμα κάθε εκδήλωσης
 • Στην αρχή του κάθε βίντεο πρέπει να αναγράφεται εμφανώς το όνομα του σχολείου και ο τίτλος της παράστασης (ο χρόνος προβολής τίτλου έναρξης δεν υπολογίζεται στον 20λεπτο περιορισμό).
 • Στο τέλος του κάθε βίντεο πρέπει να αναγράφονται εμφανώς όλοι οι συντελεστές (ο χρόνος προβολής τίτλων τέλους δεν υπολογίζεται στον 20λεπτο περιορισμό).
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (12-16 ετών Α’ Γυμνασίου – B’ Λυκείου, χωρίς να αποκλείονται μεγαλύτεροι μαθητές) και μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (τάξεις: Δ’, Ε’, ΣΤ’).
 • Επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ σχολείων της ίδιας βαθμίδας τα οποία μπορούν να συμμετέχουν με μια κοινή θεατρική παράσταση
 • Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς τον αριθμό των μαθητών που θα συμμετέχουν από κάθε σχολείο
 • Υπεύθυνος για τη δράση πρέπει να είναι τουλάχιστον ένας εκπαιδευτικός αν και ενθαρρύνεται η συνεργασία εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα από εύρος γνωστικών αντικειμένων (π.χ. Φυσική, Βιολογία, Φιλολογία, Καλλιτεχνικά, Μουσική, Πληροφορική)
 • Σε περίπτωση που κάποιο σχολείο χρησιμοποιήσει στην παράστασή του οπτικοακουστικό υλικό από το διαδίκτυο, θα πρέπει να ελέγξει την άδεια χρήσης του.

Απαραίτητα έγγραφα για τη συμμετοχή στη δράση

Έγγραφο
Περιγραφή
Ημ/νια υποβολής
Έντυπο Συμμετοχής Περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για την παράστασή σας απαραίτητες για την ομαλή και άρτια διοργάνωση της δράσης 24/2
Σενάριο Το σενάριο της παράστασής σας (σε word ή pdf) το οποίο θα πρέπει να αναφέρει το/τους συγγραφέα/εις και το email τους 24/2
Αναφορά ενεργειών προώθησης Πληροφορίες για την αξιολόγηση της διάδοσης & προώθησης της δράσης 24/2
Άδειες βιντεοσκόπησης Άδειες που πρέπει να υπογράψουν οι κηδεμόνες για την βιντεοσκόπηση της θεατρικής παράστασης 24/2

 

Έγγραφα ανατροφοδότησης & αξιολόγησης

Έγγραφο
Περιγραφή
Χρόνος Συμπλήρωσης
Ερωτηματολόγιο μαθητών Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Το ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώνεται από τους μαθητές και αποτελεί το εργαλείο που μας επιτρέπει να διερευνήσουμε αν μέσω της συμμετοχής τους στη δράση αυξάνεται το ενδιαφέρον τους να ασχοληθούν με τις θετικές επιστήμες 2 φορές

1η: Με τη συγκρότηση της ομάδας των μαθητών

2η: Στο τέλος της δράσης

Ερωτηματολόγιο μαθητών Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Το ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώνεται από τους μαθητές και αποτελεί το εργαλείο που μας επιτρέπει να διερευνήσουμε αν μέσω της συμμετοχής τους στη δράση αυξάνεται το ενδιαφέρον τους να ασχοληθούν με τις θετικές επιστήμες 2 φορές

1η: Με τη συγκρότηση της ομάδας των μαθητών

2η: Στο τέλος της δράσης

Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Το ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό. Στόχο έχει να εντοπίσει τα σημεία στα οποία χρειάζεται υποστήριξη ο εκπαιδευτικός 2 φορές

1η: Λίγο πριν την έναρξη των εργασιών σας

2η: Στο τέλος της δράσης

Φόρμα Παρατήρησης εκπαιδευτικών Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Πρόκειται για μια αποτύπωση της εμπειρίας σας από την πρώτη στιγμή στην οποία καταγράφετε πώς η δραστηριότητα εφαρμόζεται στο σχολείο σας, τι συμβαίνει κατά τη διάρκειά της και περιγράφετε τις δικές σας αντιδράσεις και συναισθήματα καθώς και πώς οι μαθητές σας αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα 3 φορές

1η: Με τη συγκρότηση της ομάδας μαθητών & την έναρξη των εργασιών σας

2η: στη μέση της προγραμματισμένης περιόδου της δράσης

3η: Στο τέλος της δράσης

Φόρμα Παρατήρησης εκπαιδευτικών Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Καταγραφή του τρόπου, των τεχνικών και των μεθόδων για τη μεταφορά/αναπαράσταση της επιστημονικής γνώσης (συμπληρώνεται από τους εκπαιδευτικούς, σε δύο φάσεις της δράσης) 2 φορές

1η: Με τη συγκρότηση της ομάδας μαθητών & την έναρξη των εργασιών σας

2η: Στο τέλος της δράσης

Αρχεία για τη δημιουργία ανοιχτού εκπαιδευτικού υλικού

Σας βοήθησε το υλικό που βρήκατε στο site μας; Αν ναι μπορείτε να συμβάλετε κι εσείς!

Αρχεία
Περιγραφή
Ημ/νια υποβολής
Μουσική σύνθεση Ηχητικά κομμάτια και παρτιτούρες πρωτότυπης μουσικής σύνθεσης (εάν αναπτυχθεί) 24/2
Άδεια χρήσης σεναρίου Άδεια ανάρτησης των σεναρίων στο διαδίκτυο για εκπαιδευτικούς λόγους 24/2
Άδεια χρήσης μουσικής σύνθεσης Άδεια ανάρτησης πρωτότυπων μουσικών συνθέσεων (εάν αναπτυχθούν) στο διαδίκτυο για εκπαιδευτικούς λόγους 24/2

Βραβεία – Διακρίσεις

Τα βραβεία που θα απονεμηθούν για κάθε κατηγορία σχολείων (Δημοτικά – Γυμνάσια – Λύκεια) είναι:

 • Καλύτερης συνολικής παρουσίασης
 • Καλύτερου σεναρίου
 • Καλύτερης σκηνοθεσίας
 • Καλύτερης μουσικής επένδυσης
 • Καλύτερων σκηνικών και κοστουμιών
 • Καλύτερης χορογραφίας
 • Διάδοσης και προώθησης
 • Καλύτερης συμμετοχής στη δράση

Διευκρινίζεται ό,τι, σε επίπεδο βραβείων, κάθε κατηγορία σχολείων είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες δύο.

Τα αποτελέσματα για τις βιντεοσκοπημένες παραστάσεις δημοσιεύονται διαδικτυακά πριν  τη διεξαγωγή της πρώτης εκδήλωσης. Επίσης  ανακοινώνονται και στο τέλος των δύο εκδηλώσεων ώστε, αν κάποιο σχολείο που βραβεύτηκε το επιθυμεί, να στείλει εκπρόσωπο για την παραλαβή του βραβείου. Οι βραβεύσεις πραγματοποιούνται τη δεύτερη μέρα διεξαγωγής στο τέλος της κάθε εκδήλωσης. Σε όσους δεν μπορέσουν να παραστούν δια ζώσης για την παραλαβή του βραβείου τους, αυτό θα τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

Κριτήρια Βραβείων:

 • Καλύτερης συνολικής παρουσίασης

Το βραβείο αυτό απονέμεται στο σχολείο που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη αξιολόγηση από το άθροισμα των βαθμολογιών στις κατηγορίες: σενάριο, σκηνοθεσία, μουσική, σκηνικά και κοστούμια, χορογραφία.

 • Καλύτερου σεναρίου

Τα επιμέρους κριτήρια με βάση τα οποία απονέμεται το εν λόγω βραβείο είναι η αξιολόγηση του πρωτότυπου σεναρίου ή της διασκευής ενός σεναρίου και η συσχέτιση αυτού με επιστημονικές έννοιες.

 • Καλύτερης σκηνοθεσίας

Για το βραβείο αυτό θα αξιολογηθούν η διανομή / απόδοση ρόλων, η σκηνική απόδοση (χρήση βίντεο και  σχεδιασμός του φωτισμού) και η εν γένει σκηνοθετική προσέγγιση της παράστασης.

 • Καλύτερης μουσικής επένδυσης

Για  αυτό το βραβείο συνυπολογίζονται η  πρωτοτυπία της μαθητικής σύνθεσης η ευρηματικότητα  επιλογής  & η συσχέτιση με το σενάριο, η συσχέτιση με επιστημονικές έννοιες και η ζωντανή εκτέλεση.

 • Καλύτερων σκηνικών και κοστουμιών

Εδώ αξιολογούνται η δημιουργικότητα, η συσχέτιση με το σενάριο και με τις επιστημονικές έννοιες.

 • Καλύτερης χορογραφίας

Το βραβείο αυτό απονέμεται κατόπιν αξιολόγησης της εκτέλεσης μιας   χορογραφίας, της συσχέτισής της με το σενάριο και τις επιστημονικές έννοιες.

 • Διάδοσης και προώθησης

Το βραβείο αυτό απονέμεται κατόπιν αξιολόγησης ενός συνόλου ενεργειών για τη διάδοση και προώθηση της δράσης, όπως είναι η δημιουργία προωθητικού υλικού (αφίσας), η αξιοποίηση των social media για την προώθηση της παράστασης (δημιουργία ειδικής σελίδας στο Facebook & αριθμός των «like»), η εύρεση υποστηρικτών από την τοπική κοινωνία καθώς και οποιαδήποτε άλλη προωθητική ενέργεια. Όλα αυτά θα πρέπει να υποβληθούν και εγγράφως σε ειδική φόρμα που θα αποστείλουν οι διοργανωτές.

 • Καλύτερης συμμετοχής στη δράση

Το βραβείο αυτό απονέμεται στο σχολείο που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη αξιολόγηση από το άθροισμα των κατηγοριών: σενάριο, σκηνοθεσία, μουσική, σκηνικά και κοστούμια, χορογραφία, διάδοση και προώθηση.

Διαδικασία Αξιολόγησης Βιντεοσκοπημένων Θεατρικών Παραστάσεων

Η κριτική επιτροπή της εκδήλωσης θα αποτελείται από ειδικούς των διοργανωτών και η αξιολόγηση χωρίζεται σε 3 μέρη:

 • Αξιολόγηση Δημοτικών
 • Αξιολόγηση Γυμνασίων
 • Αξιολόγηση Λυκείων