Συμμετέχοντες

Συμμετέχοντες

Λίστα με τα συμμετέχοντα σχολεία ανάλογα με τον τρόπο συμμετοχής και ανά βαθμίδα εκπαίδευσης.

Εκδήλωση Αθήνας

Δημοτικά

Γυμνάσια

Λύκεια

Εκδήλωση Θεσσαλονίκης

Δημοτικά

Γυμνάσια

Λύκεια

Συμμετοχή με βιντεοσκοπημένη παράσταση

Δημοτικά

Γυμνάσια

Λύκεια