Συμμετέχοντες 2019-2020

Συμμετέχοντες 2019-2020

Οι συμμετοχές ενημερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης.

Εκδήλωση Αθήνας

Δημοτικά

 

Γυμνάσια

 

Λύκεια

Συμμετοχή με βιντεοσκοπημένη παράσταση

Δημοτικά

 

Γυμνάσια

 

Λύκεια