Πρόγραμμα Εκδήλωσης Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα Εκδήλωσης Θεσσαλονίκης

Μπορείτε εδώ να κατεβάσετε το πρόγραμμα και την πρόσκληση για την εκδήλωσης της Θεσσαλονίκης