Πρόγραμμα Εκδήλωσης Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα Εκδήλωσης Θεσσαλονίκης

Εδώ θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης της Θεσσαλονίκης.