Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 2022

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 2022

Πρόγραμμα Εκδήλωσης Αθήνας – Ζωντανές Παραστάσεις

2-3 Απριλίου 2022, Ελληογερμανική Αγωγή

Πρόγραμμα Εκδήλωσης Βιντεοσκοπημένων Παραστάσεων

9-10 Απριλίου, Διαδικτυακή Εκδήλωση