Πρόγραμμα εκδηλώσεων 2024

Πρόγραμμα εκδηλώσεων 2024

Πρόγραμμα Εκδήλωσης Αθήνας – Ζωντανές Παραστάσεις

30-31 Μαρτίου 2024, Ελληνογερμανική Αγωγή

Πρόγραμμα Εκδήλωσης Βιντεοσκοπημένων Παραστάσεων

20-21 Απριλίου, Διαδικτυακή Εκδήλωση