Πρόγραμμα Εκδήλωσης Αθήνας

Πρόγραμμα Εκδήλωσης Αθήνας

Εδώ θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Το πρόγραμμα οριστικοποιείται κατόπιν συνεννόησης των διοργανωτών με τους υπεύθυνους των σχολικών ομάδων που συμμετέχουν.