Επιμορφωτικά Εργαστήρια Εκπαιδευτικών

Επιμορφωτικά Εργαστήρια Εκπαιδευτικών

Εδώ θα βρείτε τις παρουσιάσεις των εργαστηρίων που θα διοργανωθούν κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

Για υλικό προηγούμενων ετών επισκεφθείτε τη σελίδα «Προηγούμενες διοργανώσεις».

Για να παρακολουθήσετε τα βίντεο των εργαστηρίων απαιτείται ενημερωμένο Flash Player. Για ενημέρωση πατήστε εδώ.

Εδώ θα βρείτε τις παρουσιάσεις των εργαστηρίων που θα διοργανωθούν κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

Για υλικό προηγούμενων ετών επισκεφθείτε τη σελίδα «Προηγούμενες διοργανώσεις».