Επιμορφωτικά Εργαστήρια Εκπαιδευτικών

Επιμορφωτικά Εργαστήρια Εκπαιδευτικών

1º Επιμορφωτικό Εργαστήριο, Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2019

Για υλικό προηγούμενων ετών επισκεφθείτε τη σελίδα «Προηγούμενες διοργανώσεις».

Για να παρακολουθήσετε τα βίντεο των εργαστηρίων απαιτείται ενημερωμένο Flash Player. Για ενημέρωση πατήστε εδώ.

1º Επιμορφωτικό Εργαστήριο, Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2019

 

Για υλικό προηγούμενων ετών επισκεφθείτε τη σελίδα «Προηγούμενες διοργανώσεις».