Έντυπα δράσης

Έντυπα δράσης

  • Φόρμα Συμμετοχής (ηλεκτρονική φόρμα που θα σταλεί από τους διοργανωτές στα συμμετέχοντα σχολεία)
  • Αναφορά ενεργειών διάδοσης & προώθησης
  • Έντυπο Συγκατάθεσης Γονέων για βιντεοσκόπηση
  • Φόρμα Παρατήρησης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης
  • Φόρμα Παρατήρησης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης
  • Άδεια χρήσης σεναρίου
  • Άδεια χρήσης μουσικής σύνθεσης
  • Συνοδευτικό έγγραφο μουσικής σύνθεσης