Αποτελέσματα διαδικτυακής εκδήλωσης

Εδώ θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για τα σχολεία που συμμετέχουν με βιντεοσκοπημένη παράσταση.