Αποτελέσματα διαδικτυακής εκδήλωσης

Εδώ θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για τα σχολεία που συμμετέχουν με βιντεοσκοπημένες παραστάσεις