Διεθνές Συνέδριο “Επιτυγχάνοντας τη Βαθύτερη Γνώση στις Φυσικές Επιστήμες”

29 & 30 Ιουνίου 2019

Ελληνογερμανική Αγωγή

Η Βαθύτερη Γνώση είναι η γνώση που έχει διάρκεια και περιγράφει ένα σύνολο δεξιοτήτων που πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές. Περιλαμβάνει την κατανόηση του βασικού ακαδημαϊκού περιεχομένου αλλά και την ικανότητα εφαρμογής της αποκτηθείσας γνώσης σε νέα προβλήματα και καταστάσεις. Περιλαμβάνει επίσης την ικανότητα επίλυσης σχετικών προβλημάτων, την ικανότητα της συνεργασίας με τους συμμαθητές για την επίλυση τους, την επικοινωνία των αποτελεσμάτων σε τρίτους και γενικότερα την υιοθέτηση της επιστημονικής μεθοδολογίας σαν καθημερινή μέθοδο εργασίας και κατάκτησης της νέας γνώσης.

Στόχος του συνεδρίου είναι να αποτελέσει πόλο έλξης  για εκπαιδευτικούς και ερευνητές από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο, προκειμένου να διερευνήσουν από κοινού το ζήτημα της Βαθύτερης Γνώσης στις Φυσικές Επιστήμες, τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να επιτευχθεί και τις μεθόδους εκείνες που μπορούν να πιστοποιήσουν την επίτευξη της. Στόχος του συνεδρίου είναι επίσης να παρουσιάσει πως ένα «ανοικτό» σχολείο, μπορεί να αποτελέσει ένα ιδανικό περιβάλλον για τη διαμόρφωση των συνθηκών που απαιτούνται προκειμένου οι μαθητές να επιτύχουν τη Βαθύτερη Γνώση στις Φυσικές Επιστήμες.

Προσκεκλημένοι ομιλητές θα παρουσιάσουν το πλαίσιο της θεματικής του συνεδρίου καλύπτοντας διάφορες πτυχές της επίτευξής της Βαθύτερης Γνώσης και των εργαλείων που μπορούν να την υποστηρίξουν αλλά και να την πιστοποιήσουν. Ερευνητές θα παρουσιάσουν δράσεις που έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη της Βαθύτερης Γνώσης στις σχολικές τάξεις. Εκπαιδευτικοί θα παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους αλλά και των μαθητών τους από την υλοποίηση των δράσεων αυτών στις τάξεις τους. Σειρά εργαστηρίων και παρουσιάσεων έχουν σχεδιαστεί για τους συμμετέχοντες.

Η παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου είναι δωρεάν.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του συνεδρίου και τη διαδικασία εγγραφής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεργείου:   http://deeperlearning.ea.gr/

Το Συνέδριο εντάσσεται στη σειρά συνεδρίων OPEN CLASSROOM του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση, EDEN (http://www.eden-online.org/eden_conference/athens/)

Comments are closed.
Η ομάδα μας

Μενέλαος Σωτηρίου
Science View
Ο κ. Μενέλαος Σωτηρίου (BSc Mathematics,) δραστηριοποιείται στο χώρο της επιστημονικής δημοσιογραφίας…
Θεώνη Χαραλαμπίδου
Science View
Η κ. Θεώνη Χαραλαμπίδου αποφοίτησε το 2004 από το τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής…